Για Επαγγελματίες Υγείας

Αυτές οι σελίδες δεν προορίζονται για ασθενείς ή το ευρύτερο κοινό.

Επιβεβαιώνω ότι είμαι επαγγελματίας υγείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα

Εάν επιλέξετε «Όχι», θα ανακατευθυνθείτε στο covid19oralrx.com όπου θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες αναφοράς για το PAXLOVID® (νιρματρελβίρη, ριτοναβίρη), η νιρματρελβίρη είναι επίσης γνωστή ως PF-07321332

ΝΑΙΌΧΙ
English [Country Language]

Περιεχόμενα

Κλείσιμο

ΠηγέςΕύρεση φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων
Τo PAXLOVID® (νιρματρελβίρη, ριτοναβίρη) είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα, η νιρματρελβίρη είναι επίσης γνωστή ως PF-07321332
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χορηγηθεί Άδεια Κυκλοφορίας για το PAXLOVID® για τη θεραπεία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) σε ενήλικες για τους οποίους δεν απαιτείται συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου και οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρή νόσο COVID-19. 

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα   Εύρεση φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων Αναφέρετε ένα Ανεπιθύμητο Συμβάν στο εθνικό σύστημα αναφοράς
Τρόπος Διάθεσης

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής και μετά από έγκριση από την Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων για τη χορήγηση Αντιϊκών Φαρμάκων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19.

Παράταση Διάρκειας ζωής

 

Στις 24 Ιανουαρίου 2023 εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων νέα διάρκεια ζωής για το PAXLOVID στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης, κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω για να δείτε την Απευθείας Επικοινωνία προς τους Επαγγελματίες Υγείας (DHPC).
 

 

Δείτε την επιστολή DHPC για να βρείτε την Επικαιροποιημένη Ημερομηνία Λήξης
Διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα του PAXLOVID®

Το αυθεντικό PAXLOVID® της Pfizer πρόκειται να περιλαμβάνει το όνομα της Pfizer στο εξωτερικό κουτί και θα είναι συσκευασμένο σε 5 κάρτες συσκευασιών κυψέλης αλουμινίου διαμέσου της οποίας αποσπώνται τα δισκία με πίεση (aluminium push-through blister cards). Για να βεβαιωθείτε ότι τα δισκία είναι νόμιμα, αναζητήστε συγκεκριμένο  χαραγμένο κείμενο σε κάθε πλευρά των δισκίων. Τα δισκία νιρματρελβίρης είναι ροζ, σχήματος οβάλ, και έχουν χαραγμένο το «PFE» στη μία πλευρά και το «3CL» στην άλλη πλευρά. Τα δισκία ριτοναβίρης είναι λευκά έως υπόλευκα , σχήματος καψακίου και έχουν χαραγμένο το «H» στη μία πλευρά και το «R9» στην άλλη πλευρά.

Το εξωτερικό κουτί έχει μια άχρωμη, γυαλιστερή επίστρωση που περιέχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο του ονόματος και του λογότυπου της Pfizer παντού. Το όνομα και το λογότυπο της Pfizer εμφανίζονται σε μια μη γυαλιστερή (ματ) τελική επεξεργασία με αντίθεση.

Τα πτερύγια σε κάθε άκρο του κουτιού είναι κολλημένα ως χαρακτηριστικό ασφάλειας της συσκευασίας.

Εάν υποπτεύεστε ότι το PAXLOVID® που έχετε λάβει μπορεί να είναι πλαστό, παρακαλούμε όπως το αναφέρετε στον τοπικό αντιπρόσωπο στο τηλ. 210-6785800.

Επόμενη σελίδα Εύρεση φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων

Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται μόνο για επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να έχουν διαφορετική επισήμανση ή/και πληροφορίες προϊόντος σε διαφορετικές χώρες. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Copyright © 2023 Pfizer Inc. All rights reserved.  PP-CPI-GLB-0008